Quality Policy

ISO 9001 KYS Şartları, Çevre, İSG ve diğer yasal mevzuatları dikkate alarak müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için;

  • Müşterilerimize ürün kalitesinden taviz vermeden optimum fiyatlar sunarak teslimatları zamanında gerçekleştirmek.
  • Tüm çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri almasını, bilinçli ve katılımcı bireyler haline gelmesini sağlamak.
  • Tedarikçilerimizi destekleyerek sürekli bir gelişim içinde bulunmalarını sağlamak.
  • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırmak, verimliliği arttırmak ve proseslerimizi sürekli geliştirmek.
  • Yöneticilerimizin KYS şartlarını uygulayarak, verilere dayalı ve katılımcı bir yönetim gerçekleştirmelerini sağlamak.
  • Topluma faydalı ve çevreye saygılı ürünler üretmek.

“İBRAŞ KAUÇUK A.Ş.” Üst Yönetimi ve Çalışanları ile birlikte yukarıda belirtilmiş olan “Kalite Politikası”nın tüm gereklerini yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.