HUMAN RESOURCES

Otomotiv sektöründe “müşteri memnuniyeti” ilkesi ile başarısını sürekli artıran İbraş Kaucuk Otomotiv A.Ş , İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmakta ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz.

Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanların da ortak hedeflere katıldığı bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız. Şirketimiz stratejik hedeflerini gerçekleştirirken, çalışanımızın da kendi gelişimine de olanak sağlamasına fırsat vermek, İnsan Kaynakları politikalarımızın temel öğelerindendir. Bu bilinçle amacımız, ortak hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz

“İçinde bulunduğu sektörde” yüksek standartta insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu bir şirket olmaktır.

Değerlerimiz

Seçme ve Yerleştirme

İbraş Kauçuk Otomotiv’e başvuran adayların, bilgi ve becerilerinin, pozisyon ile uygun olması temel şart olarak esas alınır. Adayların eğitim düzeyleri, bilgi ve becerileri, deneyimleri dikkate alınarak değerlendirme yapılır İbraş Kauçuk Otomotiv’e başvuruda bulunmak için kariyer.net’i kullanabilirsiniz.

Oryantasyon Eğitimi ve İşe Başlama

İşe yeni başlayan çalışanlar, eğitim faaliyetlerine, şirkete hızlı ve kolay uyumunu sağlayan “Oryantasyon Programı” ile başlar. İş başı yapan kişi pozisyona bağlı olarak değişen oryantasyon programına alınır.

Staj

Üniversite ve/veya meslek okulu öğrencilerine belirli kontenjanlar dahilinde staj imkanı sağlanmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

İbraş Kauçuk Otomotiv de eğitim hedefimiz “İnsana yapılan yatırım, en yüksek getirili yatırımdır” ilkesine inanarak, tüm çalışanlarımıza yüksek standartlarda geliştirme ve eğitim olanakları sunabilmek ve onların şirketin başarısındaki etkinliklerini sürekli kılmalarına ve arttırmalarına önemli katkı sağlamaktır.

Sürekli değişen rekabet koşullarında, şirketimizin konumunu korumak ve geliştirmek adına mesleki eğitimlere ve kişisel gelişim eğitimlerine verdiğimiz önemle, çalışanlarımızın kişisel gelişim sorumluluklarının farkında olacakları, yüksek performanslı bir çalışan kültürü yaratılmasına katkı sağlayarak, üzerimize düşen çağdaş insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tutumlarında, performansında, çalışma ortamında, motivasyonunda iyileştirmeyi ve kurum kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan eğitim faaliyetleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.

• Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan her personele, firma ile ilgili genel bilgilerin verildiği eğitim programıdır.

• İç ve Dış Eğitim: Personelin, uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik, firma dışında veya firma içinde organize edilen eğitim programlarıdır.

İç Eğitimlerimiz; Teknik Beceri Eğitimleri, Kalite Sistemleri Eğitimleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır.

Dış Eğitimlerimiz; yıl sonunda bölüm yöneticilerinin talep, ihtiyaç ve onayı ile oluşturulan eğitim bütçesi doğrultusunda, bir sonraki yıl içerisinde gerçekleştirilir. Ayrıca yıl içerisinde önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde tüm çalışanlarımız için plan dışı eğitimler de sağlanmaktadır.

• İşbaşı eğitimleri: Çalışanlarımızın yaptığı işin niteliğine göre teknik konularda, üretim içerisinde uygulamalı olarak verilen işbilgisi, müşteri şikayetleri ve hataların değerlendirilmesine yönelik olarak gerçekleşen eğitimlerdir.

• Mesleki ve Teknik Eğitimleri: 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu’nda belirtilen beceri ve uyum eğitimleri/kursları

Motivasyon Faaliyetleri

Tanıma anketi gibi faaliyetlerin sonucunda elde edilen verilerle motivasyon aksiyon planı hazırlanır Sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlenir.

Öneri Sistemi

Bu prosedürün amacı, İBRAŞ KAUÇUK OTOMOTİV AŞ bünyesinde SİS (Sürekli İyileştirme Süreci) düşünce ve davranış tarzını destekleme (sürekli iyileştirmeyi sağlamak), iyileştirme önerilerinin devamlılığı, grup önerilerine öncelik verilmesi, fikirleri uygulamada motivasyonun arttırılması, değerlendirmenin daha kısa sürede ve basit bir şekilde gerçekleştirilmesi, mevcut potansiyelleri yakalayarak küçük adımlarla iyileştirmeye teşvik etmektir. Çalışanlar arasında motivasyonunu arttırmak; takım çalışması ve yardımlaşmayı özendirmek; çalışanların tanınma ve takdir edilmelerini sağlamak amacıyla çalışanların verdiklerin öneriler düzenli olarak değerlendirilerek ödüllendirilir.

Ücret Yönetimi

İbraş Kauçuk’da ücret sistemi adil ve rekabetçi bir politika üzerine kurgulanmıştır. Sektör bazında yapılan araştırmalar ve şirket içi dengeler gözetilerek ücret politikası her yıl gözden geçirilir.

İşe alımda ücret, temel olarak pozisyonun gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinliklere, iş bazında sorumluluklara, adayların eğitim ve iş tecrübelerine dayanarak yapılan değerlendirme sonucu belirlenir.

İbraş'ta Çalışma Saatleri

Beyaz Yaka personelin çalışma günleri Pazartesi – Cuma (5 gün), çalışma saatleri hafta içi 07:30-17:30 arası, haftada 45 saat olarak belirlenmiştir.

Mavi Yaka personelin  2 vardiya olarak çalışma günleri Pazartesi – Cuma (5 gün), günlük 9 saat  üzerinden haftada 45 saat olarak belirlenmiştir.

Yemek

Haftada 2 defa sabah çay molasıyla beraber poğaça ikramı vardır.

Günde bir öğün fazla mesai durumlarında ikinci bir öğün yemek verilir.

Günde 2 defa çay ikramı vardır.

Sağlık Hizmetleri

Haftanın 2 günü Revir hizmeti ile çalışanların sağlık konusundaki problemlerinin çözümü için hizmet verilir.

Çevre ve İSG

Üst yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlar tarafından anlaşılıp uygulanması amacıyla Çevre ve İSG Politikası dokümante edilerek ilan edilmiştir.

İBRAŞ  olarak benimsemiş olduğumuz Çevre ve İSG Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı  ve içinde bulunduğumuz çevreyi faaliyetlerimizin olası risklerine karşı korumaktır.