Çevre ve İSG

Çevre ve İSG

Üst yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlar tarafından anlaşılıp uygulanması amacıyla Çevre ve İSG Politikası dokümante edilerek ilan edilmiştir.

İBRAŞ  olarak benimsemiş olduğumuz Çevre ve İSG Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı  ve içinde bulunduğumuz çevreyi faaliyetlerimizin olası risklerine karşı korumaktır.

  • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek. Atıklardan doğan kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapmak.
  • Yatırım ve proses tasarımlarında çevre etkileri göz önünde bulundurarak, çevreye en az atık veren ve doğal kaynakları etkili kullanan teknolojileri uygulamak.
  • Çalışanlarımızın ve çevrenin tehlikelerden korunması için tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve bunlara karşı gerekli önlemleri almak, kazalara ve sağlık bozulmalarına karşı mümkün olabilen her ortamda korumak.
  • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ilgilendiren faaliyetlerin durumu ve sonuçları çalışanlarımızla paylaşmak, gerekli tedbirlerin ve iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi ve uygulanmasında çalışanların aktif katılımlarını sağlamak.
  • Çevre,  İş sağlığı ve Güvenliği ’ne ilişkin uygulanabilir yasa, yönetmelik ve diğer gerekliliklere kesinlikle uymak.
  • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda çalışan bilincinin artırılması amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek.
  • Süreçlerimizi ve davranışlarımızı düzenli olarak gözden geçirmek, sürekli iyileştirmek, insana ve çevreye olan etkilerimizi ölçmek. Buradan hareketle zayıf yönlerimizi ve iyileşme potansiyelimizi belirleyerek iş sağlığı ve güvenliği ve çevre programımızın verimliliğini garanti altına almak.